Bridge et kjempeartig kortspil


Bridge er et typisk spill som de fleste har hørt om uten å kanskje vite hva det egentlig går ut på. Det er også et spill som gjør deg hekta når du først lærer deg å spille det. Spillet er et såkalt stikkspill og passer perfekt til å spille i selskaper eller på hytta. Men i tillegg til å være det perfekte spillet for sosiale sammenkomster, har det også utviklet seg til å bli et seriøst kortspill hvor det arrangeres store bridgeturneringer på verdensbasis.Historisk sett har kortspillet røtter et par århundrer tilbake, og ettersom det minner om andre såkalte stikkspill, går man ut fra at det har utviklet seg fra disse. I sin enkleste form minner nemlig bridge om to andre typer kortspill, amerikaner og whist. Sistnevnte utviklet seg på 1700-tallet og man kan se at bridge på mange måter er en videreutvikling av dette kortspillet. Ifølge Oxfords Engelske Ordbok er bridge den engelske uttalelsen av et spill kalt ”biritch”, som også var kjent som russisk whist.

Uendelige variasjoner av bridge

Siden det er et såpass populært kortspill, spilles det nok på svært mange forskjellige måter alt ettersom hvor man befinner seg i verden. Men man kan dele bridge inn i primært to ulike varianter av spillet, nemlig duplikatbridge og såkalt robberbridge. Førstnevnte er den mest vanlige varianten til bruk i bridgeklubber og -turneringer. Robberbridge derimot er den typiske varianten man spiller i sosiale sammenhenger, det vil si fire spillere fordelt på to lag. Dette er et klassisk best-av-tre-spill hvor det er om å gjøre å oppnå en viss poengsum for å vinne spillet.Bridge er et kjempeartig kortspill som passer perfekt å spille sammen med mennesker som setter pris på å spille spill, noe godt å drikke på og godt selskap. Bridge kan på mange måter beskrives som et taktisk spill som har en innebygd tilfeldighet. Det betyr at det kreves en viss ferdighet i spillet, samtidig som en grad av uvitenhet er til stede ettersom kortene blir delt ut helt tilfeldig. Det er nok akkurat denne blandingen av tilfeldigheter og ferdigheter som gjør bridge så populær. Norge har faktisk et svært godt turneringslag for bridge som ble verdensmester i 2007, og europamester året etter.