Daily Archives:


Bridge og poker – likheter og ulikheter

  Bridge og poker er to kortspill som både har mange fellestrekk og mange ulikheter. Vi vil sammenligne noen av disse her. For det første er både bridge og poker ferdighetsspill. Man må ha kunnskap om regler, og i begge spill er det om å gjøre å ha best mulig […]